Eesti keeles | In English
Amex
ATM server
BNTGW
Broneerimissüsteem
CafeDog
EasyDealer
Fast Counter
Fenix
J/XFS
TFM
X-tee

J/XFS

Klient: EVRY AB

Meie töötajad on osalenud J/XFS standardil põhinevate süsteemide väljatöötamises mida kasutatakse nii jaepanganduses kui ka ATM-des ning mis on praeguseks juurutamisel või juba käivitatud näiteks Hispaanias, Lähis-Idas ja Skandinaavias.


Mis on J/XFS?

J/XFS (Java eXtensions for Financial Services) standard defineerib Java rakenduste ja finantsseadmete (nt. ATMide, printerite, pin-koodi lugejate, kaardilugejate) vahelise liidese ning lisab rakenduse ja seadmeloogika vahelise eralduskihi. Paljude erinevate pangaseadmete integratsioon harukontorisüsteemidesse ilma J/XFSita on probleemne, aeganõudev ning kallis. Samuti jätab selline tegevus harukontori mittepaindliku lahendusega, mis pole lihtsasti uuendatav kui uued rakendused on vajalikud või on vaja lisada uusi seadmeid. J/XFS lahendab sellelaadsed probleemid.

J/XFS osatähtsus kasvab seoses sellega, et ta annab tugeva aluse millel tulevased pankade võrgulahendused saavad põhineda. Samuti on see integreeritud kaasaegsetesse jaepangandussüsteemide lahendustesse.

J/XFS arendati juhtivate süsteemitarnijate nagu DeLaRue, IBM, NCR, Wincor Nixdorf ja Sun Microsystems poolt ning praeguseks on see üle antud Euroopa Standardiseerimiskomiteele CEN.


J/XFS eelised

  • Java keele eelised
  • Java keel toetab mäluhaldusvahendit mis vabastab automaatselt kogu mittekasuteses oleva mälu, seega ei pea selle eest hoolt kandma programmeerija. Samuti puuduvad Javas viidad mis on rakenduste mittestabiilsuse peamiseks allikaks. Üldised kogemused näitavad, et Javas kirjutatud rakendused on töökindlamad kui need, mis on kirjutatud teistes keeltes.


  • Vähendatud kliendi administreerimiskulud
  • Kui finantssüsteemi kliendiosa on kirjutatud laaditava rakendusena, siis kogu rakendus võib paikneda pangasiseses serveris nõnda, et iga klient on võimeline automaatselt ligi pääsema uusimale versioonile. Eelised paistavad silma eriti siis, kui on tegu väga suure hulga klientidega.


  • Sõltumatus seadmetest
  • J/XFS standard üldistab seadmetarnija spetsiifilised andmejadad mis juhivad finantsseadmeid atribuutide, meetodite ja sündmuste hulgaks, mis on spetsiifilised igale seadme tüübile (kaardilugeja, PIN-koodi lugeja). Selle tulemusena J/XFS toetatud rakendused muutuvad allpool olevast riistvarast sõltumatuks. See omakorda võimaldab vahetada või uuendada riistvara ilma, et see mõjutaks rakendust.


  • Sõltumatus asukohast
  • J/XFS kommunikatsioonikiht kindlustab selle, et rakenduse ligipääs seadmele on alati täpselt sama sõltumata sellest kas seade on lokaalne või eemalasetsev. Tellerite tööjaamad võivad jagada tsentraliseeritud ressursse (nt sularahaautomaat) ja pole tähtis, kus seade füüsiliselt asetseb.


  • Sõltumatus platvormist
  • J/XFS standard kasutab keelepõhist platvormi kusjuures ainus nõue on et oleks olemas Java Virtuaalmasin. JVM võib olla näiteks brausereis, op-süsteemides või näiteks spetsialiseeritud kiibi manussüsteemi mikrokoodis.


Copyright © 2012 AKTORS OÜ

Tel: 615 0800 / Fax: 615 0801
e-kiri: info (ät) aktors.ee