Eesti keeles | In English
Amex
ATM server
BNTGW
Broneerimissüsteem
CafeDog
EasyDealer
Fast Counter
Fenix
J/XFS
TFM
X-tee

AMEX Gateway

Klient: Pankade Kaardikeskus

AMEX Gateway tarkvara on valmistatud Pankade Kaardikeskuse AS (PKK) tellimusel eesmärgiga ühendada American Express kaardi kommunikatsiooni voog PKK rakendustega. Tarkvara on kirjutatud HP-UX platvormile C++ keeles kasutades Standard Template Library (STL). Andmebaasi moodul on realiseeritud Oracle platvormil. Teostamises osales 4-5 inimest.


ATM server

Klient: SEB

ATM server on rakendus, mis töötleb ISO 8583 formaadis sõnumeid ja vahendab neid ATMide, pangasüsteemi ja Pankade Kaardikeskuse vahel. Rakendus töötleb nii kaartide vastuvõtjatele (Acquirer) kui ka kaartide väljaandjale (Issuer) vajalikke sõnumeid ning võimaldab ka hallata ATM-e. ATM server on programmeeritud C++ keeles, Sun Solaris platvormil ja kasutab Oracle'i andmebaasi. ATM server on kasutusel SEB Pangas Eestis.


BNTGW

Klient: Pankade Kaardikeskus

BNTGW on ISO 8583:1987 ja ISO 8583-2:1993 sõnumite vahendus- ja konverteerimisrakendus, mille eesmärk on ühendada PKK EMV tarkvara MasterCard Authorization System infrastruktuuriga. Ülesande püstitusest tulenevalt on BNTGW arhitektuuris arvestatud erinevate funktsioonide moodulitesse paigutamisega, mille tulemusel on võimalik suunata ajamahukad operatsioonid erinevatesse lõimedesse või protsessidesse. Sõnumite edastamiseks erinevate moodulite vahel kasutatakse toodet IBM WebSphere MQ, mis on finantsmaailmas tunnustatud sõnumiedastussüsteem. Süsteem on loodud C++ keeles Oracle andmebaasiplatvormil. "Case study".


Broneerimissüsteem

Klient: Tallinna Keskraamatukogu

Arvutite broneerimise süsteem võimaldab raamatukogus asuvaid lugejaarvuteid interneti vahendusel broneerida. Süsteem on ühendatud meie pakutava internetikohvikute haldamise süsteemiga CafeDog. Teostusvahenditeks on Java, Struts2, Hibernate ja MySQL.


CafeDog

CafeDog on tarkvara, mis on mõeldud Internetikohvikutele arvutite kasutusaja jagamiseks. Tarkvara on üles ehitatud klient-server rakenduse põhimõtetel: kohvikus on üks server ja üks või mitu klient-arvutit. Serverist on võimalik teha järgnevaid toiminguid: avada klient-arvuti teatud ajaks, jälgida klient-arvutite olekut, kontrollida väljatrükke ja väljastada aruandlust.


Easydealer

Klient: easydealer.net

easydealer.net on autoäri vajadusteks loodud integreeritud tarkvaralahendus. Osalesime easydealer-i veebipõhise tarkvara arendamisel erinevatel platvormidel: PHP/MySQL; Java/Struts2.


Fenix

Klient: TietoEnator

Fenix on TietoEnatori poolt loodud missioonikriitiline ERP süsteem rahvusvahelisele paberitööstusettevõttele, mis sisaldab tootmise planeerimise, müügi ning logistika komponente. Süsteem ühendab üle maailma asuvad tehased ühtsesse müügi- ja logistikasüsteemi. Projekt on teostatud C++ ning Java programmeerimiskeeltes, kasutades Sybase, MS-SQL ning Oracle andmebaase ning Tuxedo vahevara. Meie inimesed on projektiga seotud üle kümne aasta, alates selle algusest.


TFM

Klient: EVRY AB

Task Flow Management (TFM) on arenduskeskkond, mille vahendite abil saab luua klient-server arhitektuuri rakendusi. Seda kasutatakse põhiliselt pangandussüsteemide loomisel. Meie inimesed on seotud selle tarkvaratootega üle kümne aasta. Oleme täitnud toote elutsüklis erinevaid ülesandeid: projektijuhtimine, analüüs, arendamine erinevatel platvormidel, testimine ja hooldus. Teostusvahenditeks C/C++ ja Java.


X-tee

X-tee on Eesti riigi põhilisi andmebaase ühendav andmevahetuskiht. Oleme tegelenud mitme andmekogu X-tee liidese arendamisega eri platvormidel (Java, PHP). Lisaks tegeleme X-tee portaali MISP hoolduse ja arendusega. X-tee valdkonnas on suurimaks kliendiks olnud Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA).

Copyright © 2012 AKTORS OÜ

Tel: 615 0800 / Fax: 615 0801
e-kiri: info (ät) aktors.ee