Eesti keeles | In English
Tarkvaraarendus
Konsultatsioonid
Analüüs

Tarkvaraarendus

Me teostame infosüsteemide ning ka muude spetsiifiliste tarkvaralahenduste väljatöötamist analüüsist kuni süsteemi juurutamiseni. Meie inimesed osalevad tarkvaraarenduse projektides ka alltöövõtjatena.

Firma töötajatel on kogemused paljude tarkvarasüsteemide ja tehnoloogiate alal nagu näiteks: C/C++, Java/J2EE, .Net, MS-SQL, PHP, Oracle, Sybase, PostgreSql ja X-tee. Töötajad on osalenud erinevates kodu- ja välisprojektides nii arendajate, analüütikute, testijate, projektijuhtide kui ka süsteemiarhitektidena.

Meie töötajad on osalenud erinevates rahvusvahelistes töörühmades, kus on kasutatud enimlevinud projektijuhtimismetoodikaid. Tänases töös väiksemate projektidega püüame rakendada agiilset projektijuhtimist, mille eeliseks on mobiilsus ja vahetu tagasiside tellija poolt. Suuremate ja kõrgema riskiastmega tööde puhul rakendame Rational Unified Process juhtimismetoodikat.

Copyright © 2012 AKTORS OÜ

Tel: 615 0800 / Fax: 615 0801
e-kiri: info (ät) aktors.ee